در دوره تابستانه یه قاچ هندونه عطارد، دانش آموزان با شرکت در کلاس های متنوع تابستانی و تفریح و شادی در اردوهای تابستانی اوقات بسیار خوبی را سپری کردند و در این تابستان، اولیای گرامی نیز با شرکت در جلسات مختلف از جمله مجموعه جلسات آموزش خانواده گام مهمی درمهارت فرزند پروری در دوره نوجوانی برداشتند. این جلسات مفید با همت مدیریت محترم دبیرستان عطارد، واحد روانشناسی، واحد فرهنگی و همکاری کادر اجرایی در 3 موضوع برگزار گردید.


 اولین جلسه با توجه به اهمیت شناخت و راهکار شناسی موضوع مواد مخدر و علائم شناسی اعتیاد با دعوت از کارشناس محترم جناب سرگرد غلامی به این موضوع اساسی و مهم پرداخته شد.


 جلسه دوم آموزش خانواده با دعوت از سرکار خانم دکتر حاجی باقر با همراهی جناب آقای یزدزاد روانشناس دبیرستان عطارد به سخنرانی در مورد راه و روش های درست فرزند پروری در دوران نوجوانی پرداخته شد و در پایان دقایقی نیز  به گفتگوی فردی با کارشناسان سپری شد.


 در آخرین و سومین جلسه آموزش خانوده جناب اقای یزدزاد میزبان اولیای گرامی بودند و با جمع بندی موضوعات جلسات گذشته و پرداخت به فوت و فن های ارتباط با نوجوانان این جلسه نیز به پایان رسید.