عنوان فیلم : مسافر (1353)

کارگردان : عباس کیارستمی

منتقد : مجید شهر آبادی