یزدان صدرایی که در طول سه سال پایه نهم، هشتم و هفتم زیر نظر کادر آموزشی دبیرستان عطارد مشغول به تحصیل بوده؛ در مورد عناوین کسب شده و علل موفقیتش صحبت می کند: