از مهمترین عوامل ایجاد شادابی و نشاط ورزش است، که تاثیرات شگرفی بر روح و جسم دارد. ، از این تاثیرات می توان به بالارفتن اعتماد به نفس و افزایش راندمان فعالیت های ذهنی،فکری و جسمی اشاره کرد.

زنگ ورزش در دبیرستان عطارد بصورت تخصصی و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد. که بسیار مورد استقبال دانش آموزان واقع گردیده است.

علاوه بر زنگ های ورزش، دانش آموزان عطاردی در زنگ های تفریح نیز با حضور مربیان ورزشی، با نشاط و پر هیجان خود را سرگرم رقابت های ورزشی می کنند.