با شروع خرداد ماه امتحانات پایان سال تحصیلی 1401-1400 آغاز گردید. امروز (یکشنبه اول خرداد ماه) دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی و تمهیدات ویژه ای که از قبل در مدرسه فراهم گردیده بود در جلسه امتحان حضور یافتند و آموخته های خود را در سال تحصیلی مورد ارزیابی قرار دادند.

هدف گذاری درسی، برنامه مطالعاتی و کلاس های رفع اشکال برای ایام امتحانات، از قبل توسط واحد آموزش دبیرستان جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان برنامه ریزی گردیده است.