با شروع دوره تابستانی در دبیرستان عطارد علم ، علاوه بر برگزاری کلاس های با کیفیت آموزشی، پرورشی، پژوهشی و درسی؛ المپیادهای ورزشی جهت ارتقا سلامت جسمی و ایجاد نشاط نوجوانی در سالن های ورزشی برگزار می گردد.