دوره تابستانی دانش آموزان پایه های هفتم تا یازدهم پس از 6 هفته با برگزاری آزمون جامع به پایان رسید. نتایج این آزمون که بصورت حضوری برگزار شد پس از بررسی و تحلیل توسط واحد آموزش دبیرستان در اختیار دانش آموزان و اولیاء ایشان قرار داده می شود.

آزمون های برنامه ریزی شده توسط واحد آموزش دبیرستان با هدف ارزشیابی و برطرف نمودن نقاط ضعف دانش آموزان بر اساس تقویم آموزشی برگزار می گردد.