همایش کارکنان، اولیاء و دانش آموزان دبیرستان عطارد در سالن همایش مجموعه شهدای دزاشیب برگزار گردید. در این همایش که مورد استقبال پرشور دانش آموزان، اولیای ایشان، دبیران و همکاران واقع شد، از برترین های دبیرستان عطارد در عنوان های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری تقدیر بعمل آمد.