دانش آموزان دوره اول دبیرستان به پارک آبی اَپارک رفتند. این اردو مورد استقبال پرشور دانش آموزان واقع گردید. برگزاری اردوهای متنوع فرهنگی، ورزشی و تفریحی نقش بسزایی در ایجاد نشاط و بالا بردن توان یادگیری دانش آموزان دارد. تیم آموزشی دبیرستان عطارد به این مهم توجه ویژه دارد.