دانش آموزان دبیرستان عطارد همراه با کادر دبیرستان سفره نذری افطاری برپا کردن، این مراسم با حضور دانش آموزان هر دوره دبیرستان عطارد علم و مدعوین برگزار گردید. 

در ادامه تصاویر منتخبی از این مراسم را می توانید مشاهده نمایید.