آزمون کشوری مبتکران در روز شنبه مورخ 1399/9/15 در سه پایه هفتم، هشتم و نهم بصورت آنلاین برگزار شد. دانش آموزان دبیرستان عطارد علم با آمادگی کامل در این آزمون شرکت کردند.

ارزشیابی و آزمون های منظم همراه با تحلیل نتیجه بصورت مستمر در واحد آموزشی عطارد علم در حال انجام می باشد.