شورا

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزار گردید

/post-331

طبق هماهنگی های انجام شده مقرر گردیده بود در تاریخ 6 آذر ماه سال 1402 ساعت 14:30 دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزار گردد.


برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

/post-328

با فرارسیدم یوم ا.. سیزدهم آبان و روز دانش آموز، دبیرستان عطارد انتخابات شورای دانش آموزی را با شور و شوق حداکثری دانش آموزان برگزار کرد.


برگزاری جلسه شورای دبیران

/post-311

اولین جلسه شورای دبیران پیش از شروع سال تحصیلی جدید برگزار گردید  ودر ایناین جلسه مهم مدیریت محترم جناب آقای رستمی و مسئولین محترم دبیرستان به سخنرانی و بیان توضیحاتی در موردسال تحصیلی جدید پرداختند.