طبق هماهنگی های انجام شده مقرر گردیده بود در تاریخ 6 آذر ماه سال 1402 ساعت 14:30 دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزار گردد. این جلسه راس ساعت مقرر با حضور مدیریت محترم دبیرستان عطارد، معاونت ، مسئول فرهنگی، مسئول آموزش، مسئول انضباطی و اعضای محترم شورا آغاز گردید. ابتدای این جلسه با سخنان مدیریت محترم جناب آقای رستمی آغاز شد و سپس اعضای محترم انجمن و مسئولین دبیرستان عطارد به پیگیری و بحث در مورد مسائل مختلف فرهنگی آموزشی پرداختند.لازم به ذکر است که میهمان ویژه این جلسه روانشناس دبیرستان، جناب آقای یزدزاد بودند که گزارشی از عملکرد دپارتمان روانشناسی ارائه نمودند.