اولین جلسه شورای دبیران پیش از شروع سال تحصیلی جدید برگزار گردید در این جلسه مدیریت محترم دبیرستان عطارد علم جناب آقای رستمی ضمن خوش آمدگویی به دبیران، به معرفی مجموعه عطارد و افق های پیش روی عطاردی ها پرداختند و دبیران محترم را به سخت کوشی، وفای به عهد وایجاد حس نشاط و تعامل با دانش آموزان دعوتت کردند. پس از ایشان مسئول محترم آموزشی و فرهنگی و اجرایی آقایان ناهید، زارع کار و موسوی به سخنرانی پرداختند  و در نهایت با پذیرایی از دبیران گرامی جلسه پر محتوای امروز عطارد به پایان رسید.  به امید آغازی قوی در سال تحصیلی جدید.