عنوان فیلم : رنگ خدا (1376)

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان : مجید مجیدی

توجه شما را به نقد این فیلم زیبا همراه با مجید شهرآبادی جلب می نماییم: