در این قسمت از سینما عطارد فیلم زیبای "باشو غریبه کوچک" ساخته بهرام بیضایی توسط مجید شهرآبادی منتقد و نویسنده مجله و هفته نامه فیلم و سینما انتخاب گردیده است. در این فیلم؛ باشو به دنبال بمباران هوایی و کشته شدن پدر و مادرش به درون کامیونی میپرد و از زادگاهش، جنوب، میگریزد. وقتی چادر بار کامیون را کنار می زند خود را در شمال می بیند و به مزرعه زنی به نام نایی پناه میبرد و رفته رفته رابطه عاطفی میان آن دو برقرار میشود ...

توجه شما را به دیدن نقد این فیلم جلب میکنیم :