از روز چهارشنبه دوره باز آموزی عطاردی ها با عنوان 💎 الماس 💎 به شیوه انجام تکلیف شروع می شود . این پروژه آموزشی به مدت تقریبا دو هفته ادامه دارد و دانش آموزان جهت آزمون های جامع کشوری، نوبت دوم و آزمون های ورودی مدارس پایه نهم آمادگی کسب می کنند.

تکالیف از طریق معلم درس مربوطه در سامانه کارسنج بارگذاری می شود و دانش آموزان می بایست این تکالیف را در روز مقرر انجام بدهند. نمره این تکالیف در سامانه به عنوان نمره مستمر ترم دوم لحاظ می شود .

برنامه دوره الماس به تفکیک پایه به شرح زیر می باشد: