جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان عطارد علم با حضور منتخبین اولیای محترم و شورای مدرسه با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در واحد آموزشی برگزار گردید.

مدیریت مدرسه ضمن تشریح فعالیت های انجام شده از ابتدای سال تحصیلی، برنامه های پیش روی مدرسه را در سال جاری مطرح نموده و در ادامه گزارش فعالیت های آموزشی و فرهنگی توسط مسئولین مدرسه ارائه گردید. نظرات اولیای محترم در مورد کلاس های آنلاین و نقاط قوت آن و همچنین پیشنهادات جهت ارتقاءی سطح کیفی کلاس ها مطرح کردند. با توجه به نیاز اساسی دانش آموزان در حوزه سلامت روح و روان پیشنهاد برگزاری جشنواره ای با عنوان حال خوب در آذر ماه مصوب گردید. ارتباط موثر و نظارت بر عملکرد دانش آموزان و همکاران از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود.

جلسات انجمن اولیاء و مربیان بصورت منظم ماهانه در واحد آموزشی عطارد علم برگزار می گردد.