دوره آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، هنری، ورزشی و تفریحی تابستانی دبیرستان عطارد علم در فضایی بانشاط و مفرح از 19 تیرماه آغاز میگردد. در این دوره با تشکیل کلاس های تخصصی درسی و فوق برنامه در کنار ورزش و تفریح، دانش آموزان برای موفقیت در سال تحصیلی آتی آماده خواهند شد.

دوره تابستانی برای دانش آموزان دوره اول تا 19 تیر ماه، و برای دانش آموزان دوره دوم تا سوم شهریور ماه به طول خواهد انجامید.

کلاس های تابستانی دوره اول : ریاضی - فیزیک - شیمی - زبان انگلیسی - پژوهش، هنرکده

کلاس های تابستانی دوره دوم رشته ریاضی : حسابان - هندسه - فیزیک - شیمی - ادبیات فارسی - عربی - برنامه ریزی - هنرکده

کلاس های تابستانی دوره دوم رشته تجربی : ریاضی - فیزیک - شیمی - زیست شناسی - ادبیات فارسی - عربی - برنامه ریزی - هنرکده

علاوه بر عنوان های ذکر شده، کلاس های فوق برنامه تخصصی و برنامه های متنوع ورزشی، فرهنگی و تفریحی در فضای صمیمی و شاد برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.