«پیش آزمون» یک آزمون تمرینی برای آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان دبیرستان عطارد در آزمون جامع دوره تابستانی می باشد. دانش آموزان با شرکت در این آزمون به ارزیابی خود پرداخته و با رفع اشکالات ، خود را برای موفقیت در آزمون جامع آماده می کنند.

واحد آموزش دبیرستان با برگزاری آزمون های برنامه ریزی شده بر اساس تقویم آموزشی ضمن ارزشیابی مستمر ، کسب رتبه های برتر را برای دانش آموزان هدف قرار داده است.