جلسه مشاوره فردی و برنامه ریزی درسی پایه دهمی های عطاردی بصورت حضوری و آنلاین برگزار گردید. سید مهدی موسوی معاونت آموزشی دبیرستان در این جلسات ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان، راهکارهایی جهت ارتقاء بنیه علمی ایشان ارائه دادند. جلسات مشاوره در طول سال تحصیلی بصورت مداوم برگزار می گردد.

فرآیند آموزش، برنامه ریزی و نظارت بر آن از مولفه های اصلی در موفقیت تحصیلی می باشد، این مهم توسط واحد آموزش دبیرستان عطارد در طول سال تحصیلی بصورت دقیق اجرا می گردد.