جلسه شورای دبیران ویژه آغاز سال تحصیلی 1402-1401 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیریت دبیرستان  گزارشی از عملکرد دبیرستان در سال تحصیلی گذشته ارائه دادند و سپس به تشریح سیاست های کلی دبیرستان و رویکرد تخصصی آن در حوزه های مختلف علمی پرداختند. درخشش و عناوین مدرسه در عرصه های مختلف، کسب افتخارات جهانی و ادامه این روند از دیگر موضوعات صحبت های آقای رستمی بود. در ادامه آقای محمد ناهید مسئول آموزش دبیرستان؛ نکاتی را در مورد رویکرد آموزشی و موضوعات مرتبط با دبیران در میان گذاشتند و دبیران نیز نظرات خود را عنوان کرده و جلسه بصورت گفتگوی تعاملی ادامه یافت.