شاید مهم‌ترین بخش از هر «رسیدن» و نتیجه‌گرفتنی، مسیر باشد؛ مسیری که چگونه پیمودنش مقصد را توجیه و تعریف می‌کند و اصلاً یک مسیر درست چگونه می‌تواند به مقصدی نازیبا ختم بشود؟
لذت بردن از مسیر و استفاده از آن بخشی عظیم از هر موفقیت است، موفقیت تنها «رسیدن» نیست بلکه تک‌تک لحظه‌هایی‌ست که برای آن صرف شده است.
اکنون در آستانه‌ی پیمودن یک مسیر هستیم. مسیری که فارغ از آن که به کجا ختم می‌شود، از لحظاتش لذت خواهیم برد و یاد خواهیم گرفت. دستان ما در تمام طول این مسیر گره کرده در هم و جداناپذیر خواهد بود. و ما یک بار برای همیشه ایمان داریم که می‌توانیم... که می‌شود! این سرآغازِ یک مسیر است...
شروع سال تحصیلی بر همه‌ی عطاردی‌های عزیز و اولیای گرامی مبارک باد.

ابوالفضل رستمی
مدیریت دبیرستان عطاردعلم
سومِ مهرماهِ هزار و چهارصد خورشیدی