مسابقات 9 گانه دبیرستان عطارد در عناوین فرهنگی و ورزشی همراه با جوایز نفیس در روز های یکشنبه و دوشنبه هفته آتی برگزار می گردد. شور و نشاط، هیجان و رقابت در کنار درس تاثیر مثبتی در روند تحصیلی دارد. از این رو دبیرستان عطارد برنامه های ویژه ای مرتبط با حال و هوای دانش آموزان نوجوان تدارک دیده است.

این مسابقات روز های یکشنبه و دوشنبه 23و 24 آبان ماه برگزار می گردد.

عنوانین 9 گانه مسابقات:

1- نوازندگی

2- مشاعره

3- تنیس روی میز

4- فوتبال دستی

5- خوشنویسی

6- خوانندگی

7- حرکات نمایشی با توپ

8- استند آپ کمدی

9- داستان نویسی