دکتر سهیلی؛ روانشناس و مشاور خانواده در "کارگاهِ سلامتِ عطارد" یکی از راه‌های افزایش انگیزه در طول روز را معرفی می‌کنند. این روش در ایّام امتحانات کاربرد زیادی داشته و کمک می‌کند روز را با انرژی بیشتری آغاز کرد.

"کارگاهِ سلامتِ عطارد" عنوان دوره های آموزشی خانواده و مشاوره می باشد که در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان و اولیاء ایشان در دبیرستان عطارد علم برگزار می گردد.