دو تیم رباتیک از دبیرستان عطارد در جشنواره نوجوان خوارزمی حضور دارند. دانش آموزان پایه هفتم و پایه هشتم در دو تیم منتخب تحت سرپرستی آقای پارسا حقیقت در مسابقات شرکت خواهند داشت. با توجه به عملکرد این دو تیم، خبرهای خوبی از جشنواره در راه خواهد بود.