در این رویداد ابتدا جناب آقای موسوی، معاونت آموزشی دبیرستان، به تشریح سیاست‌های آموزشی عطارد و تعریف منظومه‌ی سه‌سالانه‌ی کنکور در عطارد پرداختند.

در ادامه جناب آقای رستمی، مدیریت دبیرستان عطارد، ضمن تبیین سیاست‌های مدیریتی عطارد برای حفظ سلامت ذهنی دانش‌آموزان در مواجهه با پایه‌ی دوازدهم و آزمونِ کنکور، اهداف منسجم دبیرستان عطارد در برنامه‌ی «از هفتم تا دوازدهم» را تشریح کردند.

در نهایت جناب آقای ناهید، مشاور پایه‌ی دوازدهم، به ارائه‌ی دقیق و نقطه‌ای تقویم اجراییِ پایه‌ی دوازدهم پرداختند و در پایان تمام کادر دبیران کنکوری عطارد به همراه سوابق و رزومه‌ی تدریسی-تألیفی ایشان خدمت اولیاء محترم معرفی شدند.

تعامل مستمر و هدفمند با اولیاء محترم همواره در برنامه‌‌ها و از جمله‌ سیاست‌های دبیرستان عطارد بوده است، تفکرِ جمعی، پیوسته راهگشای کار ما بوده و از دریافت نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند پدران، مادران و البته دانش‌آموزان عزیزمان استقبال می‌کنیم.