دوره آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، هنری، ورزشی و تفریحی تابستانی دبیرستان عطارد علم در فضایی بانشاط و مفرح از 19 تیرماه آغاز گردیده است. در این دوره با تشکیل کلاس های تخصصی درسی و فوق برنامه در کنار ورزش و تفریح، دانش آموزان با تقویت بنیه علمی خود برای موفقیت در سال تحصیلی آتی آماده خواهند شد.

دبیرستان عطارد همواره بر شروع سال تحصیلی از تابستان، با رعایت اعتدال میان آموزش و فعالیّت‌های تفریحی تأکید دارد.