در روز پنج‌شنبه ۲۱ مهرماه، اولیای پایه‌های هفتم و هشتم، در نشستی صمیمی به گفت‌و‌گو با مشاور دوره‌ی اولِ عطارد پرداختند.
در این رویداد که دومین جلسه از صحبت با اولیاء محترم بود مسائل آموزشی و انضباطی مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضا انسان‌دوست، مشاور پایه‌ی اول، در حاشیه‌ی این جلسه به خبرنگار عطارد گفت: «هدف ما آشنایی و ارتباط هرچه بیشتر با اولیاء دانش‌آموزان است، دانش‌آموز باید پدر و مادر و مشاورش را همدل و همسو ببیند و قطعاً تعامل سازنده میان خانه و مدرسه به پیشرفت و آرامش بیشتر دانش‌آموزان عزیزمان ختم می‌شود.»

وی افزود: «ما خواهان ارتباط و تعامل حداکثری با اولیاء هستیم، انتقاداتشان را با گوش جان می‌شنویم و از پیشنهاداتشان استقبال می‌کنیم، عطارد مدرسه‌ی هم‌فکری و خرد جمعی است.»

جلسات ارتباط با اولیاء که از تابستان سال جاری آغاز شده است، به صورت مستمر برگزار شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.