خبرنگار عطارد: «در هنرکده‌ی عطارد و در زیرشاخه‌ی هنرهای تجسمی، چه مفادی به دانش‌آموزان تدریس می‌شود؟»

محرابی: «ما در پایه‌ی هفتم بنا را بر ارائه‌ی تعریف درستی از هنر و شناخت عناصر هنری می‌گذاریم، در واقع این پایه‌ای‌ترین تعریف از هنرهای تجسمی است، در تمرین‌های عملی هم مفادی چون خط، نقطه، ترام نقطه و خط، کلاژ و مجسمه‌سازی با گِل رس، گواش و مدادرنگی و... را تمرین می‌کنیم.

در پایه‌ی هشتم تعاریف تئوریکمان به سمت اصول و مبانی طراحی می‌رود و ترسیم صحیح، مهارت سایه‌روشن و مهارت بافت را خواهیم داشت‌.

در پایه‌ی نهم هم اصول و مبانی گرافیک، ترام نقطه و خطِ پیشرفته، کار با مدادرنگی و خصوصاً چاپ دستی را داریم.»

خبرنگار عطارد: «با توجه به تنوع مطالب وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان به چه صورت تهیه می‌شود تا کیفیت آموزش و خروجی مورد نظر یکدست و همگون باشد؟»

محرابی: «خوشبختانه در دبیرستان عطارد تمامی لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان توسط مدرسه تهیه و به صورت یکسان در اختیار دانش‌آموزان قرار داده می‌شود.

این‌کار ضمن صرفه‌جویی در وقت دانش‌آموزان، به همسان بودن تدریس و کیفیت خلق اثرمان کمک شایسته‌ای می‌کند»

خبرنگار عطارد: «فضای حاکم بر هنرکده‌ی عطارد تا چه حد بر رشد و پرورش دانش‌آموزانمان اثر گذاشته است؟»

محرابی: «به جرأت می‌توان گفت تدریس و تفهیم هنر در مدرسه از سایر دروس دشوارتر است، دانش‌آموز در ابتدا نسبت به مسائل هنری گارد می‌گیرد اما به مرور و با آموزش صحیح و با چشیدن شیرینی فعالیت هنری، بسیار همراه و همسو می‌شود.

باید متوجه تفاوت‌های فردی دانش‌آموزانمان باشیم و با آنها بر اساس نوع ذهن و روحیاتشان رفتار کنیم، این چیزی‌ست که ما در هنرکده‌ی عطارد آن را سرلوحه‌ی مواجه‌مان با هنرجویان قرار داده‌ایم»

نسخه‌ی کامل این صاحبه را در شماره‌ی بعدیِ «ماهنامه‌ی عطارد» خواهید خواند.