در این اردوی یک‌روزه دوره دومی‌های عطارد ضمن طبیعت‌گردی و گردش به ورزش در فضای باز پرداختند.

فوتبال، پینگ‌پونگ و بازی‌های فکری از جمله فعالیت‌های عطاردی‌ها در ساعات ابتدایی اردو بود.

پس از آن برنامه‌ی استخر و آب‌تنی تدارک دیده شده بود که پس از انجام ورزش‌های هوازی بسیار آرام‌بخش و مفید واقع شد.

در ادامه عطاردی‌ها به برنامه‌ی آماده‌سازی نهار به صورت دسته‌جمعی پرداختند و غذا را در کنار هم صرف کردند.

فعالیت‌های پس از ناهار هم مشاهده‌ی فیلم و بازی‌های گروهی بودند که عطاردی‌ها ضمن تفریح و خوش‌گذرانی، انجام فعالیت‌های گروهی و کار تیمی را تمرین کردند.