کلاس‌های هوافضای عطارد به صورت مستمر در حال برگزاری‌ست و در هفته‌ی جاری و با تاکید مدیریت دبیرستان مبنی بر استفاده‌ی دانش‌آموزان از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا، سه عدد گلایدرِ دست‌پرتابِ مسابقاتی برای دانشمندان عطاردی تهیه گردید.

در راستای پیشرفت هرچه بیشتر در این عرصه تعداد ۷۲ عدد پکیج کامل آموزش هوافضا هم در اختیار عطاردی‌ها قرار گرفت تا کلاس‌های این رشته‌ی علمی، پربارتر از همیشه برگزار گردد.

مشروح فعالیت‌های عطارد در زمینه‌ی هوافضا را در خبرهای بعدی خواهید خواند.