نام‌نویسی رسمی انتخابات عطارد آغاز شد.

عطاردی‌ها تا روز چهارشنبه مورخ ۱۱آبان می‌توانند برای انتخابات شورای دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده و وارد عرصه‌ی رقابت شوند.

زمان تبلیغات کاندیدها به مدت سه‌روز از شنبه ۱۴آبان تا دوشنبه ۱۶آبان ماه خواهد بود و انتخابات در روز سه‌شنبه ۱۷آبان برگزار می‌شود.

منتظر خبرهای تکمیلی در این موضوع باشید.