با اتمام فرصت تبلیغات کاندیدها و شروع رسمی انتخابات، سرانجام منتخبین عطاردی‌ها مشخص شدند.

در این اتخابات از هر پایه یک نفر به شورای دانش‌آموزی راه می‌یابد و برگزیدگان از هفته‌ی آینده‌ی جلسات و مکاتبات خود را آغاز خواهند کرد.

از پایه‌ی هفتم رادین امیری

از پایه‌ی هشتم ونداد آقایی

از پایه‌ی نهم آیین باقری

و از پایه‌ی دهم و یازدهم هم، بارسین رستگار پناه و پدرام نادری به شورای دانش‌آموزی راه یافتند.

برگزیدگان در صحبت با خبرنگار عطارد، تبلیغات صادقانه و گفت‌و‌گوی رودررو با دانش‌آموزان را به عنوان رموز موفقیت خود ذکر کردند.