از روز یکشنبه، ۲۲آبان‌ماه، عطاردی‌ها در مسابقات «قوی‌ترین مردان عطارد» به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات در ۷رشته برگزار خواهد شد:

۱. پرش طول

۲. دراز و نشست

۳. روپایی

۴. دوچرخه تعادلی

۵. دو

۶. جابه‌جایی وزنه

۷. سودوکو

جوایز نفیسی در انتظار برندگان این جشنواره است.

منتظر خبرهای تکمیلی در این رابطه باشید...