در این جشنواره دانش‌آموزان عطاردی به همراه پدر، برادر، دایی یا عموی خود در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

دبیرستان عطارد از صبح تا پس از ظهر میزبان این عزیزان بود و عطاردی‌ها ساعاتی را به همراه خانواده در مدرسه گذراندند.

این جشنواره در رشته‌های مختلفی برگزار شد که شامل رشته‌های ورزشی، فکری، تفریحی و... بود؛ عطاردی‌های بزرگ و کوچک در کنار رقابت به دوستی و برقراری تعامل جمعی نیز پرداختند.