آزمون‌های جامع و هماهنگ دوازدهمی‌های عطارد به صورت منظم در حال برگزاری‌ست.

کنکوری‌ها پس از یک اردوی مطالعاتی قدرتمند، بار دیگر اندوخته‌های خود را امتحان دادند!

کریمیان در این رابطه گفت: هر کدام از آزمون‌های داخلی و خارجی ما، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند؛ این دومین مرحله از این سری آزمون‌های هماهنگ بود که پس از اردوی مطالعاتی اخیر، به ما در راستی‌آزمایی رسیدن به اهداف کوتاه‌مدتمان کمک شایانی می‌کرد.

دوازدهمی‌ها در نه مرحله آزمون مختلف شرکت می‌کنند تا به صورت کامل برای کنکورهای سراسری آماده شوند.