اعضای انجمن اولیاء و مربیان عطاردی با حضور مستمر در مدرسه به پیگیری طرح‌های مصوب در انجمن پرداختند و در این جلسه نظرات و دیدگاه‌های مختلف خود را بیان کردند.

اعضای این انجمن که پیشتر رأی اعتماد اولیاء عطاردی را به دست آورده بودند، با ارائه‌ی راهکارهای مختلف و بیان نقدهای سازنده، سعی بر هموار ساختن مسیر پیشرفت دبیرستان دارند.

در این جلسه ضمن مشورت در مورد مسائل روز مدرسه، راهکارهایی برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در مدرسه ارائه شد تا همواره خرد جمعی برگ برنده‌ی دبیرستان عطارد در مقاطع زمانی مختلف باشد.

جلسات این انجمن تا پایان سال تحصیلی به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.