پایه هفتم و هشتمی های دبیرستان عطارد علم بعد از اتمام ساعت آموزشی، در اردوی شبی در عطارد (زندگی با عطارد) شرکت نمودند. دانش آموزان لحظات مفرح و جذابی را در این اردو تجربه نمودند. از جمله برنامه های مفرح این اردو می توان به بازی مافیا، والیبال، تنیس روی میز، فوتبال دستی، بیلیارد، دارت و ... اشاره کرد.