هم زمان با بازگشایی کلاس های تابستانه یه قاچ هندونه در دبیرستان عطارد مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی شاد و جذابی هم در این ایام برگزار گردیده است که یکی از آن ها مسابقات تنیس روی میز است. این دوره از مسابقات با مشارکت پرشور دانش آموزان برگزار شد و

در این مسابقات آقای امیرحسین لواسانی مقام اول

آقای مانی ماجدی مقام دوم

آقای علی سینا صالحی مقام سوم  را کسب کردند. 

برگزیدگان این دوره مسابقات ضمن قدردانی از اردوی ویژه ای نیز شرکت خواهند نمود.

با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان عطارد علم