دبیرستان عطارد به آدرس زیر انتقال پیدا کرد و اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز جهت انجام امور اداری و ثبت نام می توانند به آدرس جدید مراجعه نمایند. 

خیابان اندرزگو، خیابان سلیمی جنوبی، پلاک 18