برای مشاهده توضیحات تکمیلی و و پوستر فردی دانش آموزان به شبکه های کانال و پیج عطارد در تلگرام و اینستاگرام مراجعه فرمایید