امروز دبیرستان عطارد میزبان اولین جلسه بررسی اهمیت امتحانات نهایی دوره دوم

با توجه به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. 

در این جلسه که با حضور اولیای محترم دوره دوم و مدیریت محترم دبیرستان، جناب آقای رستمی انجام گرفت مشاورین آموزشی دبیرستان عطارد و مسئول آموزش این مجموعه

 جناب آقای ناهید به نقد و بررسی مصوبه جدید امتحانات نهایی پرداختند. و در پایان نیز گفتگویی در مورد روند درسی دانش آموزان با والدین عزیز برگزار گردید.