پس از پایان رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی و جمع آوری صندوق های رای دوره های اول و دوم دبیرستان عطارد، مسئولین واحد فرهنگی با دقت و حساسیت بالایی به شمارش آراء دانش آموزان پرداختند. و پس از شمارش آراء کسب شده کاندیدا های این دوره از شورای دانش آموزی، نفرات برتر این انتخابات مهم دبیرستان عطارد علم را به اطلاع عموم رساندند. 

در پوستر زیر نتایج نهایی انتخابات شورای دانش آموزی را مشاهده نمایید.

   پوستر نتایج انتخابات