روز 27 بهمن ماه سال 1402 برای عطاردی ها یک روز دوست داشتنی و جذاب بود. در این روز میهمانان ویژه در عطارد حضور داشتند.

 خانواده ها به همراه دانش آموزانی که در سایت مدرسه پیش ثبت نام انجام داده بودند. برای آشنایی با برنامه های آتی این دبیرستان و مشاهده فضای مدرسه به عطارد آمده بودند.

 در این روز دانش آموزان پس از آشنایی با کادر دبیرستان ، به دو گروه تقسیم شدند و با استاد راهنماهایی که در تمام دقایق همراهشان بودند در کلاس های مختلف و جذاب: هوش و خلاقیت، کلبه ادبی، آزمایشگاه ، لذت ریاضی و کلوپ ورزشی با فضای زیبای علم و تفریح به سبک عطارد، آشنا شدند. 

این عزیزان ناهار را میهمان عطارد بودند و در فضایی گرم و صمیمی به همراه مربیان به صرف ناهار پرداختند. 

سپس طبق برنامه ریزی انجام شده، راس ساعت 14 اولیای گرانقدر در دبیرستان حاضر شده و در کارگاه آشنایی با امور آموزشی و فرهنگی با سخنرانی مسئول محترم آموزش جناب آقای ناهید و مسئول محترم فرهنگی جناب آقای زارع کار شرکت نمودند.

 در پایان نیز پس از جلسه پرسش و پاسخ به بازدید از محیط دبیرستان عطارد پرداختند.