با توجه به اهمیت دوره دوم دبیرستان و شرایط ورود به این دوره دبیرستان عطارد علم مانند همیشه با تلاش حداکثری برای کسب موفقیت های گوناگون دانش آموزان جلسه مهمی برگزار نمود.


 در این جلسه که به دعوت دبیرستان عطارد صورت پذیرفت، اولیای محترم دانش آموزانی که در آزمون اول ورود به پایه دهم قبول شده بودند برگزار گردید.

با حضور مدیریت محترم دبیرستان عطارد علم، جناب آقای رستمی، مشاور پایه نهم جناب آقای انساندوست و معاونت آموزش، جناب آقای ناهید در مورد مسائل مختلف ورود به دوره دوم دبیرستان عطارد علم صحبت های مهمی با این عزیزان داشتند.

به امید موفقیت های روز افزون تمامی عطاردی های دوست داشتنی.