در سال جدید، آموزش و تمرین معرفت دوباره آغاز شد. پس از استراحتی دو هفته ای دانش آموزان و دبیران و کادراجرایی عطارد علم با تجدید قوا و روحیه ای مصمم و با انرژی همچون فصل زیبای بهار، ادامه سال تحصیل را در سال 1403 آغاز کردند، تا در کنار هم تمرین آموزش و معرفت کنند. 

این شروع مجدد بهتر شدن بر شما مبارک باد.