مسابقات ورزشی جام فجر دبیرستان عطارد علم با حضور پرشور و هیجان دانش آموزان خوب عطارد برگزار شد.

 قهرمانان این مسابقات به تفکیک رشته و رتبه در پوستر های زیر قابل مشاهده هستند.

به امید موفقیت های بیشتر در تمامی مراحل زندگی شما آینده سازان ایران.