دانش آموزان پرتلاش عطاردعلم باز هم در عرصه علم و معرفت درخشیدند و در چهل و دومین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز رتبه های درخشانی کسب کردند. 

در ادامه این خبر نفرات برتر قرآنی منطقه یک تهران را مشاهده خواهید نمود.

 از درگاه خداوند متعال برای تمامی دانش آموزان خوب عطارد علم سلامتی و موفقیت روزافزون آرزومندیم.