در قسمت دوم  این پادکست با شناخت رفتار های اهمال کارانه، سعی در به حداقل رساندن این رفتار خواهیم داشت.کاری از واحد روانشناسی و رسانه دبیرستان عطارد علم. منتظر قسمت های بعدی این پادکست باشید.

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید.